گنبدخانه مسجد جامع ورامین

مسعود بُربُر یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ ۰
گنبدخانه مسجد جامع ورامین

مسجد جامع ورامین از زمان ایلخانی تا کنون برپا ایستاده و نمایانگر دورانی طلایی از معماری ایرانی است. با مقرنس‌ها و طاق‌ها و کتیبه‌ها در جای جای مسجد و این نور زیبا که غبار گنبدخانه را رج می‌زند…

The Dome of Mosque Varamin

Mosque Varamin has been standing there since the Mongolian era and is a represent of Iranian golden age of architecture. With the ledges, half domes, arches, and epigraphs everywhere in the mosque, and this fantastic ray of light handling the knots of the dust…

فرستادن دیدگاه »