قلعه رهاشده اشکانی

مسعود بُربُر شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ ۱
قلعه رهاشده اشکانی

رفته بودیم برای دیدن یک کاروانسرای ۱۰۰۰ ساله سلجوقی و این قلعه ۲۰۰۰ ساله اشکانی در کنار آن بود. با طاق‌ها و دیواره‌های سرپا و ظرافت‌های معماری زیبا و سفال‌هایی از دوره‌های مختلف اسلامی و صدالبته چندین و چند زخم حفاری غیرمجاز ... مرمت و یا محافظتی؟ کاوشی اصلا آیا تا کنون در آن انجام شده بود؟ پاسخ همه پرسش‌ها منفی بود. و با هر قدم که گردشگران غیر حرفه‌ای بر می‌داشتند شاید بخشی از همین که مانده نیز به ویرانه بدل شود. حتما در این باره بیشتر خواهم پرسید و حتما در این باره بیشتر خواهم نوشت… کلا مگر چند اثر به جا مانده از دوران اشکانی با این ویژگی‌ها داریم؟

Forsaken Parthian Castle

We had gone to visit a 1000 years old Seljuk caravansary and there was a 2000 years old Parthian castle.  With arches and walls standing and beautiful architectural elegance and shards from different Islamic eras, and several illegal digs for sure.   Any repair or protection? any research or excavation at all? All the answers were negative, and by every step non-professional tourists take, another part of its survived remains may ruin. Sure I will ask more about it, and sure I will write more about it. How many Parthian remains we’ve got at all?

یک دیدگاه »

  1. فرید محرابی پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ at ۶:۴۳ ب٫ظ - پاسخ

    افسوس…

فرستادن دیدگاه »