نگاره »

کجا چی بخوریم: بوف شعبه باغ فردوس

کجا چی بخوریم: بوف شعبه باغ فردوس

مسعود بُربُر آذر ۲۳, ۱۳۹۱ ۱

بوف شعبه [W:باغ فردوس]، در [W:خیابان ولیعصر]، نرسیده به [W:میدان تجریش]، چند قدم بالاتر از پمپ بنزین باغ فردوس قرار دارد. غداهایش ساندویچ، انواع برگر، سوخاری و پیتزاست. از میان غذاهایش سوخاری فیله استریپس، ساندویچ

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  میز امشب من

همراه‌نگاره: میز امشب من

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره: از اون جوجه عصبانیا

همراه‌نگاره: از اون جوجه عصبانیا

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

اولی پرسید تو گوشیت «از اون بازیا» هم داری؟ پرسیدم کدوم؟ دومی گفت از اون «جوجه عصبانیا» و دقایقی سرگرم شدند تا لادن بیاید&#

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  اطراف غارهای نمکی جاشک

همراه‌نگاره: اطراف غارهای نمکی جاشک

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  بارانی که هنوز می بارد!

همراه‌نگاره: بارانی که هنوز می بارد!

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  موبایلها در متروی آخر شب تهران

همراه‌نگاره: موبایلها در متروی آخر شب تهران

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  بیراهه حلوت

همراه‌نگاره: بیراهه حلوت

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  ولیعصر بارانی

همراه‌نگاره: ولیعصر بارانی

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  کوچه بارانی

همراه‌نگاره: کوچه بارانی

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  به صرف نهار در پارک دانشجو

همراه‌نگاره: به صرف نهار در پارک دانشجو

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »