نگاره »

همراه‌نگاره:  پناه

همراه‌نگاره: پناه

مسعود بُربُر آذر ۲۹, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  گنجشک دزفولی

همراه‌نگاره: گنجشک دزفولی

مسعود بُربُر آذر ۲۷, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  تجریش… ساعت ۷ صبح

همراه‌نگاره: تجریش… ساعت ۷ صبح

مسعود بُربُر آذر ۲۷, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  به دنبال ضد یخ… آخه در این خیابن؟

همراه‌نگاره: به دنبال ضد یخ… آخه در این خیابن؟

مسعود بُربُر آذر ۲۶, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  ۲۱ دسامبر با برف

همراه‌نگاره: ۲۱ دسامبر با برف

مسعود بُربُر آذر ۲۶, ۱۳۹۱ ۰

از پریشب تا همین الان پیوسته داره می باره؛ تمیز، ریز ریز، یکریز؛ نکنه می خواد تا ۲۱ دسامبر بباره؟

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  قشنگ شده شهر برفی… تهران؛ باغ فردوس

همراه‌نگاره: قشنگ شده شهر برفی… تهران؛ باغ فردوس

مسعود بُربُر آذر ۲۵, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  پارک وی خلوت

همراه‌نگاره: پارک وی خلوت

مسعود بُربُر آذر ۲۵, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  صبحی چنین را آغاز می کنیم

همراه‌نگاره: صبحی چنین را آغاز می کنیم

مسعود بُربُر آذر ۲۵, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  برف، برف نو، سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر بام

همراه‌نگاره: برف، برف نو، سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر بام

مسعود بُربُر آذر ۲۴, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  برف و تگرگ در خیابان سیزدهم ولنجک؛ تهران؛ اکنون

همراه‌نگاره: برف و تگرگ در خیابان سیزدهم ولنجک؛ تهران؛ اکنون

مسعود بُربُر آذر ۲۴, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »