خانه > آرشیو نویسنده: مسعود بُربُر (برگه 20)

آرشیو نویسنده: مسعود بُربُر

نگاره: از شب گذشته با اضافه شدن دستگاه های قیچی و گیوتین زاتو متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت های زیرمجموعه سرعت برش و خرد کردن آوار برای جا به جایی افزایش یافته و هر چند دقیقه لایه ای از آوار یا بخش بزرگی از سازه جا به جا میشود —-آخرین اخبار من و همکارانم در خبرگزاری مهر از حادثه #پلاسکو:http://www.mehrnews.com/news/3882603/http://telegram.me/masoudborbor

نگاره:  از شب گذشته با اضافه شدن دستگاه های قیچی و گیوتین زاتو متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت های زیرمجموعه سرعت برش و خرد کردن آوار برای جا به جایی افزایش یافته و هر چند دقیقه لایه ای از آوار یا بخش بزرگی از سازه جا به جا میشود —-آخرین اخبار من و همکارانم در خبرگزاری مهر از حادثه #پلاسکو:http://www.mehrnews.com/news/3882603/http://telegram.me/masoudborbor

متن کامل »

نگاره: ملکی سخنگوی آتش نشانی در گفتگو با مهر: اعلام وضعیت سکوت در #پلاسکو برای استفاده از سگ های زنده یاب بود تا حتی صدای نفس کشیدن احتمالی را بشنوندالبته چون محوطه دست خورده است و به دلیل باران و گل و لای و حضور افراد احتمال موفقیت سگ های زنده یاب ناچیز استاما هر بار که لایه ای از آوار برداشته می شود بار دیگر از سگ ها استفاده میکنیمآخرین اخبار من و همکارانم از #پلاسکو در خبرگزاری مهر:http://www.mehrnews.com/news/3882603http://telegram.me/masoudborbor

نگاره:  ملکی سخنگوی آتش نشانی در گفتگو با مهر: اعلام وضعیت سکوت در #پلاسکو  برای استفاده از سگ های زنده یاب بود تا حتی صدای نفس کشیدن احتمالی را بشنوندالبته چون محوطه دست خورده است و به دلیل باران و گل و لای و حضور افراد احتمال موفقیت سگ های زنده یاب ناچیز استاما هر بار که لایه ای از آوار برداشته می شود بار دیگر از سگ ها استفاده میکنیمآخرین اخبار من و همکارانم از #پلاسکو در خبرگزاری مهر:http://www.mehrnews.com/news/3882603http://telegram.me/masoudborbor

متن کامل »

نگاره: محوطه#پلاسکو در سکوت مطلق فرو رفته تا صدای امیدبخشی شنیده شودحجم عمده آوار #پلاسکو را پارچه، فلز و گل و لای تشکیل داده است —- —-آخرین اخبار من و همکارانم در خبرگزاری مهر از حادثه #پلاسکو را اینجا دنبال کنید. این خبر لحظه به لحظه روزآمد می‌شودhttp://www.mehrnews.com/news/3882603/http://telegram.me/masoudborbor

نگاره:  محوطه#پلاسکو در سکوت مطلق فرو رفته تا صدای امیدبخشی شنیده شودحجم عمده آوار #پلاسکو را پارچه، فلز و گل و لای تشکیل داده است —- —-آخرین اخبار من و همکارانم در خبرگزاری مهر از حادثه #پلاسکو را اینجا دنبال کنید. این خبر لحظه به لحظه روزآمد می‌شودhttp://www.mehrnews.com/news/3882603/http://telegram.me/masoudborbor

متن کامل »
رفتن به بالا