خودکشی

مسعود بُربُر سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۱ ۰

بابا خفن…. کم اوردم… ۲۲ تا والیوم ۷ تا LSD … ترکوندی که… می خوامت… کلی!

فرستادن دیدگاه »