آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶ »

نگاره:  #مامان‌بزرگ ، دوشش را گرفت، ترگل ورگل شد، ماه شد، نشست روی مبل، سرش را تکیه داد، #تمام شد…

نگاره: #مامان‌بزرگ ، دوشش را گرفت، ترگل ورگل شد، ماه شد، نشست روی مبل، سرش را تکیه داد، #تمام شد…

مسعود بُربُر شهریور ۲۹, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  #یوزپلنگ ایرانی تنها، سایه‌بانی پیدا کرده بود، زیر آفتاب داغ تابستان.The alone #Asiatic #cheetah, had found a #sunshade under the #hot #summer #sunlight

نگاره: #یوزپلنگ ایرانی تنها، سایه‌بانی پیدا کرده بود، زیر آفتاب داغ تابستان.The alone #Asiatic #cheetah, had found a #sunshade under the #hot #summer #sunlight

مسعود بُربُر شهریور ۲۸, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  گام سوم دوره‌ی آموزشی داستان‌نویسی با عنوان «آفرینش جهان داستانی» برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۶نام‌نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵@khorshidraga

نگاره: گام سوم دوره‌ی آموزشی داستان‌نویسی با عنوان «آفرینش جهان داستانی» برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۶نام‌نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵@khorshidraga

مسعود بُربُر شهریور ۲۲, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  من انتهای صف بودم. پلیس فرودگاه گذرنامه‌ها را با دقت چک می‌کرد و من تمرین می‌کردم مثل صاحب عکس توی پاسپورت لبخند بزنم…I was the last one one the #queue The airport police was checking the passport very carefully. I was trying to smile like the picture of my passport owner, and I was getting it down…

نگاره: من انتهای صف بودم. پلیس فرودگاه گذرنامه‌ها را با دقت چک می‌کرد و من تمرین می‌کردم مثل صاحب عکس توی پاسپورت لبخند بزنم…I was the last one one the #queue The airport police was checking the passport very carefully. I was trying to smile like the picture of my passport owner, and I was getting it down…

مسعود بُربُر شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  شب تولد آدم باشد و تو باشی و خنکای سعدآباد با آواز زنده همایون شجریان هم باشد…

نگاره: شب تولد آدم باشد و تو باشی و خنکای سعدآباد با آواز زنده همایون شجریان هم باشد…

مسعود بُربُر شهریور ۱۰, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »