مرزهایی که از آن گذشتی

masoudborbor جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰
مرزهایی که از آن گذشتی
«مرزهایی که از آن گذشتی» بیش از هر چیز داستان آدم‌هایی است که برای رسیدن به بهشت و آزادی از مرزها می‌گذرند و همچنین داستان آدمی که تلاش می‌کند فرشته نگهبان یکی از آن‌ مهاجران باشد.

روایت مشترک جمعیت بزرگی از ایرانیان است و خطراتی که به جان خریده‌اند و ماجراهایی که پشت سر گذاشته‌اند و دردها و خوشی‌هایی که از سر گذرانده‌اند و عشق‌ها و نفرت‌هایی که میانشان شکل گرفته است.

برای نوشتن آن پای حرف‌های دوستانی که خطرات مهاجرت غیرقانونی را به جان خریده بودند نشستم و روایت مشترک و اغلب ناشنیده آن جمعیت را دستمایه رمانم کردم.

خط داستانی اصلی «مرزهایی که از آن گذشتی»، پرماجراست و درگیری‌های عاطفی شخصیت‌ها با یکدیگر و چند خط معمایی در داستان پی‌ریزی شده که تلاش کردم با نثری ساده آن را ارائه کنم. در کتاب از شگرد روایت‌های قاب، تودرتو، و روایت‌های موازی استفاده کردم تا داستان چند آدم مختلف که به نحوی زندگی‌شان به هم گره می‌خورد را روایت کنم.

یکی از شخصیت‌ها برای دختری که دوست دارد نامه‌هایی می‌نویسد و طی این نامه‌ها برای اینکه دختر را تحت تأثیر قرار دهد داستان‌هایی از تاریخ بلعمی، متن‌های پهلوی و حتی داستان‌های منتسب به دوره ماد گرفته تا قصه‌های محلی و عاشقانه‌های مصر باستان را برای او می‌فرستد.

خرید کتاب

فرستادن دیدگاه »