خانه > نگاره (برگه 9)

آرشیو دسته ی : نگاره

اشتراک در خبرنامه

جای خالی روز ملی پرندگان در تقویم / ایران سیاهچاله پرندگان شده است

جای خالی روز ملی پرندگان در تقویم / ایران سیاهچاله پرندگان شده است

هر سال ۴میلیون پرنده مهاجر مهمان ایران می‌شوند اما با قتل دست کم یک میلیون عدد از آنها، این بهشت دیرین، اکنون سیاهچاله پرندگان نام گرفته است؛ موضوعی که جای خالی روز ملی پرندگان در تقویم رسمی کشور را بیشتر به چشم می‌آورد. خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر:  آب کم عمقی آرام موج می‌زند. دورتادور آبگیر را نیزارها و ...

متن کامل »

نگاره: در آیینه‌ی نگاهش کابوس پلی بود که فرو می‌ریخت در هنگامه‌ی نبردی مغلوبه: یکی اندام یکی بر دوش می‌برد، دیگری تنی در پی می‌کشید و یکی با تنی از هم گسیخت​ه به تیغ، در هم می‌آمیخت. در افق ویرانه‌ای، پرهیبی زیر بازوی سایه‌ای را گرفته بود و می‌رفتIn the mirror of his eyes there was a nightmare of a bridge falling into the field of a lost war: One carried a body off, another one pulled a body out of the mess and one, torn up, was getting faded; In a ruin's silhouette horizon, a figure, holding firmly a shadow's arm, was walking away.

نگاره:  در آیینه‌ی نگاهش کابوس پلی بود که فرو می‌ریخت در هنگامه‌ی نبردی مغلوبه: یکی اندام یکی بر دوش می‌برد، دیگری تنی در پی می‌کشید و یکی با تنی از هم گسیخت​ه به تیغ، در هم می‌آمیخت. در افق ویرانه‌ای، پرهیبی زیر بازوی سایه‌ای را گرفته بود و می‌رفتIn the mirror of his eyes there was a nightmare of a bridge falling into the field of a lost war: One carried a body off, another one pulled a body out of the mess and one, torn up, was getting faded; In a ruin's silhouette horizon, a figure, holding firmly a shadow's arm, was walking away.

متن کامل »

نگاره

نگاره

یکی در می‌زند. حوصله ندارم بلند شوم و در را باز کنم. صدای باز شدن #در که می‌آید نگران می‌روم ببینم کیست. خودم را می‌بینم که پشت به نور، در چهارچوب در ایستاده‌ام. Somebody is knocking on the door, but I am not on the mood to go open it. When I hear the door opening, I go cautiously to ...

متن کامل »

نگاره

نگاره

-فامیل علی هستی؟ -نه -فامیل کی هستی؟ -فامیل هیچ کی نیستم -اسمت چیه -هیچ کی -Are you a relative of Ali? -No-Whose relative are you? -I am relative of nobody -What is your name? -Nobody

متن کامل »
رفتن به بالا