نگاره: کتابخانه

مسعود بُربُر چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۰
نگاره: کتابخانه

لذت ناب تماشای عطف کتابهایم در کتابخانه (جذاب‌ترین جای خانه)

پ.ن. طبیعتاً این فقط دیوارِ یک طرف اتاق است. (ریا هم نشد اصلا )

 

فرستادن دیدگاه »