همراه‌نگاره »

همراه‌نگاره:  قشنگ شده شهر برفی… تهران؛ باغ فردوس

همراه‌نگاره: قشنگ شده شهر برفی… تهران؛ باغ فردوس

مسعود بُربُر آذر ۲۵, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  پارک وی خلوت

همراه‌نگاره: پارک وی خلوت

مسعود بُربُر آذر ۲۵, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  صبحی چنین را آغاز می کنیم

همراه‌نگاره: صبحی چنین را آغاز می کنیم

مسعود بُربُر آذر ۲۵, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  برف، برف نو، سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر بام

همراه‌نگاره: برف، برف نو، سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر بام

مسعود بُربُر آذر ۲۴, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  برف و تگرگ در خیابان سیزدهم ولنجک؛ تهران؛ اکنون

همراه‌نگاره: برف و تگرگ در خیابان سیزدهم ولنجک؛ تهران؛ اکنون

مسعود بُربُر آذر ۲۴, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  میز امشب من

همراه‌نگاره: میز امشب من

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره: از اون جوجه عصبانیا

همراه‌نگاره: از اون جوجه عصبانیا

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

اولی پرسید تو گوشیت «از اون بازیا» هم داری؟ پرسیدم کدوم؟ دومی گفت از اون «جوجه عصبانیا» و دقایقی سرگرم شدند تا لادن بیاید&#

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  اطراف غارهای نمکی جاشک

همراه‌نگاره: اطراف غارهای نمکی جاشک

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  بارانی که هنوز می بارد!

همراه‌نگاره: بارانی که هنوز می بارد!

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
همراه‌نگاره:  موبایلها در متروی آخر شب تهران

همراه‌نگاره: موبایلها در متروی آخر شب تهران

مسعود بُربُر آذر ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »