نگاره »

Taliban

Taliban

مسعود بُربُر مهر ۶, ۱۳۸۴ ۲

این عکس حسن سربخشیان را شما هم ببینید. من که خوشم آمد

بیشتر بخوانید »
برج پیچان

برج پیچان

مسعود بُربُر شهریور ۱۲, ۱۳۸۴ ۷

آشنایان سازه و معماری شاید شنیده ترین نام برای شان نام کالاتراوا باشد با طرح هایی که به گفته خود وی از طبیعت الهام می گیرد خود ببینید و بخوانید آخرین شاهکار سازه و

بیشتر بخوانید »

مسعود بُربُر خرداد ۱۷, ۱۳۸۴ ۰

بیشتر بخوانید »
Pairs

Pairs

مسعود بُربُر مهر ۱۳, ۱۳۸۳ ۰

Photosig

بیشتر بخوانید »
نهان

نهان

مسعود بُربُر خرداد ۲۰, ۱۳۸۲ ۰

Photosig

بیشتر بخوانید »
در

در

مسعود بُربُر خرداد ۱۷, ۱۳۸۲ ۰

Photosig

بیشتر بخوانید »