کتاب‌ها

اینجا خانه من است

اینجا خانه من است

سدی ساخته می‌ شود، آب و برق روستاییان پشت سد را قطع می‌ کنند تا خانه‌ هایشان را رها کنند و آب بالاتر می‌ آید…

دختری در دره ارواح گم شده است. یک وکیل، یک شکارچی، و یک باستان‌ شناس می‌ گویند از سرنوشت او اطلاع دارند…

جاده‌ ای از میان جنگلی می‌ گذرد، کامیونی با ماده پلنگی که از جاده می‌ گذشته تصادف می‌ کند. سینه‌ ی پلنگ شیر داشته است، گروهی به جستجوی توله‌ پلنگ‌ های احتمالی راهی می‌ شوند…

آخرین اسپهبد کوه‌ های رویال، زمانی که با فریب از سربازان دشمن شکست می‌ خورد، همسر و فرزندانش را در غاری پنهان می‌ کند و برای گرد آوردن سپاه دور می‌ شود، سپاه دشمن غار را محاصره می‌ کند، پیکی در میان سپاهیان دشمن هست…

در دیوارهای ارگی قدیمی جنازه ۶۸ بچه پیدا شده است، دلیل دفن بچه‌ ها در دیوار مشخص نیست، سرباز نگهبان ارگ خوابی می‌ بیند…

 

Iran Tourist Guide 2017

Iran Tourist Guide 2017

This pictorial guidebook and album contains some overall information about Iranian culture, civilization, geography, etc. in addition to a detailed list of tourist attracting sites in each city, for the use of tourists visiting Iran from different countries. Our main goal is to provide brief information about the country’s history, nature, civilization, culture and language and provide a general picture of this ancient country and the character of the Iranians because Iran is not limited to its carpets and mats or historical buildings and sweet poetry. A tourist who visits Iran will quickly discover the life of the contemporary Iranian and the roots which binds him to his past. A traveler coming to Iran will have many beautiful scenes to inspect including different natural landscapes, seas, lakes, waterfalls, forests, mountains, deserts and wonderful historical monuments. A man or woman traveling to Iran besides getting acquainted with the ancient civilization of East will discover the changes in the modern towns and the country’s assorted natural landscapes. Iran forms a bridge between the West and Fareast. One of the things which make Iran unique is its glorious history and ancient civilization and geography. Because of its strategic position in Asia Iran has fallen in the route of migrating hordes and aggressive barbarians which made the defense of the vast borders difficult, and often impossible. Nevertheless Iran had a deep influence in the world until the Medieval Age. Meanwhile thanks to modern inventions Iran is now connected to East and West by air, by rail, by surface roads and by the Persian Gulf. From such routes not only the people can exchange goods but communicate with the Iranians also. All of that, has made Iran an uprising tourism destination, open arms, ancient charms.

کتاب‌هایم در گودریدز

کتاب‌هایی که اکنون می‌خوانم

مسعود بُربُر در گودریدز