آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۶ »

نگاره:  بنشین رفیق، دمی بیاسا، و لبخند بزن، خیره در باد… Sit down dude, get some rest, and smile, staring at the wind…

نگاره: بنشین رفیق، دمی بیاسا، و لبخند بزن، خیره در باد… Sit down dude, get some rest, and smile, staring at the wind…

مسعود بُربُر تیر ۳۱, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  دوره آموزشی داستان نویسی برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۱ امرداد‌ماه ۱۳۹۶هماهنگی و نام نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵http://www.kanoon-khorshid.org/~kanoon/1396/04/22/2052/@khorshidraga

نگاره: دوره آموزشی داستان نویسی برگزار می‌شود.آغاز دوره: یکشنبه ۱ امرداد‌ماه ۱۳۹۶هماهنگی و نام نویسی: ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵http://www.kanoon-khorshid.org/~kanoon/1396/04/22/2052/@khorshidraga

مسعود بُربُر تیر ۲۴, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  نه ابرها کنار می‌رفتند، نه صدایی از گله‌ی گوسفندان در هم خزیده بلند می‌شد. چوپان اما می‌خندید، به یاد خاطره‌ای، تنها تنها…The clouds were not going to leave, and there was no sound coming out from the interwined sheep herd, but the Sheppard laughed, remembering a memory, alone…

نگاره: نه ابرها کنار می‌رفتند، نه صدایی از گله‌ی گوسفندان در هم خزیده بلند می‌شد. چوپان اما می‌خندید، به یاد خاطره‌ای، تنها تنها…The clouds were not going to leave, and there was no sound coming out from the interwined sheep herd, but the Sheppard laughed, remembering a memory, alone…

مسعود بُربُر تیر ۱۸, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  این اتاق را به یاد داشته باشید تا چند ماه دیگر شگفت زده تان کنم!Remember this room to be surprised in a few months.

نگاره: این اتاق را به یاد داشته باشید تا چند ماه دیگر شگفت زده تان کنم!Remember this room to be surprised in a few months.

مسعود بُربُر تیر ۱۷, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  بر بالای کوه‌ها، از میان قاب سنگی، چشم‌اندازی دیده می‌شد، در مه… High on the mountain, through the stone frame, a landscape was seen, in the mist

نگاره: بر بالای کوه‌ها، از میان قاب سنگی، چشم‌اندازی دیده می‌شد، در مه… High on the mountain, through the stone frame, a landscape was seen, in the mist

مسعود بُربُر تیر ۱۳, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »