آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵ »

نگاره:  نگران بود بعد از این همه سال

نگاره: نگران بود بعد از این همه سال

مسعود بُربُر اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  آمده بودند به تماشای پرنده‌ها من خنده‌هایشان را تماشا می‌کردم

نگاره: آمده بودند به تماشای پرنده‌ها من خنده‌هایشان را تماشا می‌کردم

مسعود بُربُر فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  چشم‌انداز روستای قلعه بردی اندیکا

نگاره: چشم‌انداز روستای قلعه بردی اندیکا

مسعود بُربُر فروردین ۲۸, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  شیب تند را عرق‌ریزان و نفس‌زنان بالا برسی و از میان درختان سبز چشمت به دیدار این آبشار روشن شود و پوستت از پاشش ریزه‌های آب خنک…

نگاره: شیب تند را عرق‌ریزان و نفس‌زنان بالا برسی و از میان درختان سبز چشمت به دیدار این آبشار روشن شود و پوستت از پاشش ریزه‌های آب خنک…

مسعود بُربُر فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  جایی در دل زمین، سکوت، بازتاب‌ نور بر دیوارها را زمزمه می‌کرد و پلک‌هاش با لالایی آرام آب، سنگین می‌شد

نگاره: جایی در دل زمین، سکوت، بازتاب‌ نور بر دیوارها را زمزمه می‌کرد و پلک‌هاش با لالایی آرام آب، سنگین می‌شد

مسعود بُربُر فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  خورشید از پشت می‌تابید و گرد همه چیز هاله‌ای از نور می‌آفرید. زن سایه‌ای بود که از میان هاله‌های نور می‌گذشت، همجوار خاک و آفتاب

نگاره: خورشید از پشت می‌تابید و گرد همه چیز هاله‌ای از نور می‌آفرید. زن سایه‌ای بود که از میان هاله‌های نور می‌گذشت، همجوار خاک و آفتاب

مسعود بُربُر فروردین ۲۳, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  ریگاره

نگاره: ریگاره

مسعود بُربُر فروردین ۲۱, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
تأمین آب شرب از محل دفع زباله‌/ محیط زیست مسئولیت سد باباحیدر را نمی‌پذیرد

تأمین آب شرب از محل دفع زباله‌/ محیط زیست مسئولیت سد باباحیدر را نمی‌پذیرد

مسعود بُربُر فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ ۰

سدی که قرار است آب شرب جمعیتی چند هزار نفری را تأمین کند جایی آبگیری می‌شود که ۲۰ سال محل رهاسازی زباله بوده است. محیط زیست می‌گوید به این سد مجوز نداده و مسئولیتی

بیشتر بخوانید »
نگاره:  اتاقکی از بلوک‌های سیمانی که در آن پارچه‌ها و لباس‌های بلوچی می‌فروختند و نوجوانان بلوچ به عکس و لبخند مهمانان می‌کردند

نگاره: اتاقکی از بلوک‌های سیمانی که در آن پارچه‌ها و لباس‌های بلوچی می‌فروختند و نوجوانان بلوچ به عکس و لبخند مهمانان می‌کردند

مسعود بُربُر فروردین ۱۷, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  به شکار پرنده رفته بودیم، بر کرانه اقیانوس، ماشه را که می‌کشیدیم، عکسی ثبت می‌شد…

نگاره: به شکار پرنده رفته بودیم، بر کرانه اقیانوس، ماشه را که می‌کشیدیم، عکسی ثبت می‌شد…

مسعود بُربُر فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »