آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴ »

نگاره:  دندان‌های گاندوی آرام برکه سرباز

نگاره: دندان‌های گاندوی آرام برکه سرباز

مسعود بُربُر اسفند ۹, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  بزغاله کوچکی دنبال خواهرک سه ساله‌اش کرده بود و دختر جیغ می‌زدپسرک نشسته بر بشکه خالی ژست گرفته بوددل توی دلش نبود که زودتر عکس را بگیرم و آفتاب بلوچستان می‌تابیدکند شده بودم

نگاره: بزغاله کوچکی دنبال خواهرک سه ساله‌اش کرده بود و دختر جیغ می‌زدپسرک نشسته بر بشکه خالی ژست گرفته بوددل توی دلش نبود که زودتر عکس را بگیرم و آفتاب بلوچستان می‌تابیدکند شده بودم

مسعود بُربُر اسفند ۶, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  من به روایت رضامسجد جامع نایینعکس از رضا وثوقی

نگاره: من به روایت رضامسجد جامع نایینعکس از رضا وثوقی

مسعود بُربُر اسفند ۵, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  باید زمانی بوده باشد که گفت از سفری سه ماهه به اقیانوس برگشته‌اند که چهل روز آن در توفان گذشته است. دقایقی پیشتر از این گفته بودم در سفر بعدی، یا یکی از سفرهای بعدی همراهشان خواهم بود!It must be the time when I was told that they have returned from a 3 months journey into the ocean, 40 days at the storm. A few minutes before this I had told them I wanna be with them in the next journey, one of the next journeys.

نگاره: باید زمانی بوده باشد که گفت از سفری سه ماهه به اقیانوس برگشته‌اند که چهل روز آن در توفان گذشته است. دقایقی پیشتر از این گفته بودم در سفر بعدی، یا یکی از سفرهای بعدی همراهشان خواهم بود!It must be the time when I was told that they have returned from a 3 months journey into the ocean, 40 days at the storm. A few minutes before this I had told them I wanna be with them in the next journey, one of the next journeys.

مسعود بُربُر بهمن ۲۶, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  پلیکان گواتر

نگاره: پلیکان گواتر

مسعود بُربُر بهمن ۲۴, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  دختران بلوچ

نگاره: دختران بلوچ

مسعود بُربُر بهمن ۲۳, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »
نگاره:  وقتی به قیلوله گاندوها شبیخون زدیم

نگاره: وقتی به قیلوله گاندوها شبیخون زدیم

مسعود بُربُر بهمن ۲۱, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »
خاکِ گوساله ی زرین شوی از بی‌آبی / وانگه از چوب عصا معجز موسی طلبی

خاکِ گوساله ی زرین شوی از بی‌آبی / وانگه از چوب عصا معجز موسی طلبی

مسعود بُربُر بهمن ۲۱, ۱۳۹۴ ۰

مسعود بُربُر-روزنامه قانون: آغاز تابستان سال گذشته بود که درگیری بر سر تقسیم آب کشاورزی در ارومیه کشته بر جای گذاشت. هفته نخست خردادماه همین امسال هم درگیری میان دو کشاورز اهل یکی از

بیشتر بخوانید »
نگاره:  بفرمایید شاه میگوی زنده با طعم اقیانوس

نگاره: بفرمایید شاه میگوی زنده با طعم اقیانوس

مسعود بُربُر بهمن ۲۰, ۱۳۹۴ ۱

بیشتر بخوانید »
نگاره:  پسابندر، جای خوب قایق‌سواری و لنج‌سواری در بلوچستان

نگاره: پسابندر، جای خوب قایق‌سواری و لنج‌سواری در بلوچستان

مسعود بُربُر بهمن ۱۹, ۱۳۹۴ ۰

بیشتر بخوانید »