آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۱ »

حفاران در تپه ۶هزار ساله بیست متر تونل کندند

مسعود بُربُر فروردین ۸, ۱۳۹۱ ۰

مسعود بُربُر، قانون– حفاران غیرمجاز در تل برمی رامهرمز تونلی با ابعاد بی‌سابقه چهارمتر عمودی و بیست متر افقی حفاری کرده‌اند. به گزارش خبرنگار قانون این عملیات حفاری طی یک ماه گذشته انجام شده

بیشتر بخوانید »