آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۰ »

تنگ چوگان تنها یک نگهبان دارد

مسعود بُربُر آذر ۲۱, ۱۳۹۰ ۰

مسعود بُربُر، قانون-گرز بهرام، بخشی از نفیس ترین نقش برجسته بهرام دوم ساسانی در تنگ چوگان بیشاپور در کازرون بر اثر اصابت پتک یا وسیله مشابه دیگری شکسته شده است. حادثه در شب بعد

بیشتر بخوانید »