آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۰ »

نقد و نظر: کتابم را جا می‌گذارم

مسعود بُربُر اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۰ ۰

وقتی کتابی را که از آن خوشش آمده بود، تمام کرد، نفس عمیقی کشید، با حسی خوشایند، کتاب را گذاشت روی نیمکت. بلند شد و راه افتاد. چند قدمی که دور شد برگشت و

بیشتر بخوانید »