آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۸۶ »

در جستجوی روایت پنهان: آفرینش جهان داستانی

مسعود بُربُر آبان ۲۹, ۱۳۸۶ ۰

قصه ای داشتن. قصه ای از آدمی تمام داشتن که هر چه روایت کنی هرچند قصه ای شود اما همه ی آن چه هست نشود.  رازی داشتن. رازی که در داستان ها، به پرده

بیشتر بخوانید »

در جستجوی روایت پنهان: کوچه ای نا تمام با دختران چادری دهاتی، وقتی که من پنج ساله هم نبوده ام لابد

مسعود بُربُر آبان ۲۹, ۱۳۸۶ ۱

درب خانه سبز رنگ بود. سبز روشن، ‌با سایه ی آبی اندک، و در گاراژ که از تو به حیاط می پیوست، در کنارش. ابتدای کوچه مسجد بود و خانه ی دایی ابوالقاسم و وسط کوچه مغازه ی

بیشتر بخوانید »

در جستجوی روایت پنهان: پیچ و تاب های شاخه ی انار

مسعود بُربُر آبان ۲۹, ۱۳۸۶ ۰

چندباره باید، یا شاید، می توان نوشت و هر بار جهانی دیگر آفرید و افقی تازه گسترد. ته مانده ی آب لیوان را روی موزاییک پای پنجره می ریزم و با انگشت هام در

بیشتر بخوانید »