آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۸۴ »

سکوت سم ضربه ها

مسعود بُربُر خرداد ۱۸, ۱۳۸۴ ۰

آرام تر حیوان. نمی گذاری لمس کنم لحظه لحظه ی کوبش سم هات را بر کویر و آن چه هست و سقوط خورشید را پشت خار ها. خیابان ها را که بی خیال شدم

بیشتر بخوانید »

مسعود بُربُر خرداد ۱۷, ۱۳۸۴ ۰

بیشتر بخوانید »