آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۸۲ »

آنیما

مسعود بُربُر اسفند ۲۵, ۱۳۸۲ ۰

– جلزّ و ولزّ می کرد درخت لیمو که همیشه بوی شهرمان را می داد و اینجا یک عمر کنار دریا نشسته بود. شیره های لزج سیاه از زیر پوست ها بیرون می زد

بیشتر بخوانید »