نگاره: چالش عکس ده‌سال پیش

مسعود بُربُر چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۰
نگاره: چالش عکس ده‌سال پیش

این‌ها چهار تا از عکس‌های زمستان ده سال پیش من است.

زندگی آن زمان بی‌اندازه متفاوت از امروز بود‌. فهم من از زندگی هم.

حتما از آن روزها تا حالا اشتباهات زیادی کرده‌ام که شاید بعضی‌هایش خیلی هم بزرگ بوده باشد، اما ترجیح داده‌ام حسرت اشتباه‌هایی که کرده‌ام را بخورم تا حسرت کارهایی که نکرده‌ام، درست یا غلط!

 

فرستادن دیدگاه »