نگاره: می‌گویند هر گرم زهر #عقرب را ۸ میلیارد تومان می‌خرند و با گذراندن یک دوره آموزشی دو روزه می‌توانید مرکز پرورش عقرب راه بیاندازید!گفتگویم با #علیرضا_زمانی را در این باره در #مهر بخوانید:mehrnews.com/news/4359823

مسعود بُربُر یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰
نگاره:  می‌گویند هر گرم زهر #عقرب را ۸ میلیارد تومان می‌خرند و  با گذراندن یک دوره آموزشی دو روزه می‌توانید مرکز پرورش عقرب راه بیاندازید!گفتگویم با #علیرضا_زمانی را در این باره در #مهر بخوانید:mehrnews.com/news/4359823

فرستادن دیدگاه »