نگاره: من انتهای صف بودم. پلیس فرودگاه گذرنامه‌ها را با دقت چک می‌کرد و من تمرین می‌کردم مثل صاحب عکس توی پاسپورت لبخند بزنم…I was the last one one the #queue The airport police was checking the passport very carefully. I was trying to smile like the picture of my passport owner, and I was getting it down…

مسعود بُربُر سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  من انتهای صف بودم. پلیس فرودگاه گذرنامه‌ها را با دقت چک می‌کرد و من تمرین می‌کردم مثل صاحب عکس توی پاسپورت لبخند بزنم…I was the last one one the #queue The airport police was checking the passport very carefully. I was trying to smile like the picture of my passport owner, and I was getting it down…

فرستادن دیدگاه »