اهداف پلید تهران

مسعود بُربُر شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ ۰

نکته ی با مزه ای در روزنامه ی فردا (چاپ دانشکده ی فنی ) دیدم که حکیم معاون مجلس اعلای انقلاب اسلامی ی عراق حالا که از ایران رفته می گوید با حضور امریکا هیچ مخالفتی ندارد و آن را لازم نیز می داند. نکته ی اصلی آن جاست که حکیم می گوید ایرانی ها مدت ها از ما پذیرایی کردند تا اهداف طولانی مدت خود در عراق را مستحکم کنند اما ما اجازه نخواهیم داد تهران به اهداف پلید خود در منطقه دست یابد.

فرستادن دیدگاه »